ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ತುಮಕೂರು ಪಟ್ಟಣವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ದೇವರಾಯಣದುರ್ಗ ದೇವಾರಾಯಣದುರ್ಗವು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 65 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ದೋಬೆಸ್ಪೇಟೆಯಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ…
ದೇವರಾಯಣದುರ್ಗ

ದೇವರಾಯಣದುರ್ಗ

ದೇವರಾಯಣದುರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 65 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ದೋಬಾಸ್ಪೇಟೆಯಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾರಾಯಣದುರ್ಗವು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 3940 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರಾಯಣದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭೋಗನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ…