Hogenakkal waterfalls

Hogenakkal waterfalls

Hogenakkal falls situated on the border of Tamil Nadu and Karnataka, is a well-known river, the river Situated in the Dharmapuri district of Tamil Nadu, this waterfall derives its name…
ಹೊಗೇನಕ್ಕಲ್ ಜಲಪಾತ

ಹೊಗೇನಕ್ಕಲ್ ಜಲಪಾತ

ಹೊಗೇನಕ್ಕಲ್ ಜಲಪಾತ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವ ನದಿ ಎಂದೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಜಲಪಾತ ಕೇಂದ್ರವು ಕನ್ನಡದ ಪದದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ…