ಚಿಕ್ಲಿಹೋಲ್ ಜಲಾಶಯ

ಚಿಕ್ಲಿಹೋಲ್ ಜಲಾಶಯ

ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಕುಶಾಲನಗರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಲಿಹೋಲ್ ಜಲಾಶಯವು ಒಮ್ಮೆ ಕೂರ್ಗ್ (ಕೊಡಗು) ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಶಾಲನಗರ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನಂಜಾರಾಯಪಟ್ಟಣವು ಜಲಾಶಯದ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಈ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೂರ್ಗ್ (ಕೊಡಗು) ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಏಕಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ, ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳ ಇದು.

ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಲಿಹೋಲ್ ಜಲಾಶಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ‘ಚಿಕ್ಲಿ-ಹೋಲಿ’ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಹಿತಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನೋಟಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಮಳೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ