ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುನ ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ​​ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ದಂತಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು

ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು ದೇವಾಲಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 8 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯನು ಆದಿಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ (ಸ್ಥಾಪಿತ) ಮಾಡಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಶಿವನು ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಯ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಆಹಾರವನ್ನು ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರಡು ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕರುಣೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದಳು. ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪುರಾಣವಿದೆ. ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರಚ್ ed ೇದ ಮಾಡಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ತಲೆಬುರುಡೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಲೆಬುರುಡೆಯು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲದ ತನಕ ಅದು ಅವನ ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಶಿವನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಆದರೆ ತಲೆಬುರುಡೆ ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಶಾಪವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಮಾ ಅನಪೂರ್ಣ ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಶಿವನ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದನು

ಕಳೆದ 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಧರ್ಮಕರ್ಥರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದೇ ಕುಟುಂಬವು ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರ್ತರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಧರ್ಮಕಾರ್ತರು ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮೈಹ್ತಾಲಜಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬ ಜೋಯಿಸ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು. ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ‘ಪುನಪ್ರತಿಸ್ತಾಪನ’ 1973 ರಲ್ಲಿ “ಅಕ್ಷಯ ತ್ರಿತ್ಯ” ರ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ತಡಿಗೇ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಯ ತ್ರಿತ್ಯ. ಈ ದಿನ ದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವು ಟ್ರೆಟಾ ಯುಗ್‌ನ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ರಥೋತ್ಸಯ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನವರಾತ್ರಿ, ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹವಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊರನಾಡು ನಗರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.