ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಕಾರವಾರ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಕಾರವಾರ

ಕಾರವಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರವಾರ ಬೀಚ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾರ್ವಾರ್ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀಚ್ ಆಗಿದೆ